Nabízíme

firmám i soukromým subjektům "Inženýrskou činnost v investiční výstavbě" a to především službu stavebního, autorského a technického dozoru investora (pro tuto činnost jsme držiteli certifikátu ).

Obsah a náplň činností firmy v oblasti inženýringu

1) nabízíme komplexní výkon inženýrské činnosti v rozsahu: zastupování při veřejno-právním projednávání projektové dokumentace včetně obstarání všech potřebných dokladů (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, změna účelu užívání stávajících objektů),

2) výkon technického dozoru investora včetně autorského dozoru

3) uspořádání veřejné obchodní soutěže ve všech formách dle platné legislativy ( zákon č. 199/94 Sb. ve znění zákona č. 148/96 Sb. a předpisů pozdějších), architektonické soutěže a uspořádání soutěží dle požadavků investora

4) posouzení a vyhodnocení předložených nabídek

5) konsultace a zabezpečení uzavření smluvních vztahů

6) realizace staveb "na klíč" včetně zabezpečení potřebných stavebních kapacit

 

 

 

   

 

Domovská stránka