objekt + generální dodavatel stavby
 galerie
gen.dod.st.
PVT a.s.-GŘ Kovanecká ul.  VS Bohemia
AGIP benzín.čerp.- Klíčany + Argentin.ul. VS a.s. Posista
Obytný dům Homolka Pha - Motol ČMS a.s.
Obytné domy Hvězda Pha - Petřiny VS a.s. Posista
Macro Pha - Průhonice VS a.s. Posista
KB a.s. Štěpánská ul. IPS a.s. - z.10
Obytné domy Pha - Nové Butovice IPS a.s. - z.09
Obytné domy Pha - Bílá hora VS a.s. Posista
Administrativní budova Praha 5  VS a.s. Ozič
Nemocnice Bulovka - lékárny + laboratoře VS a.s. Posista
Obytné a komerční centr.Vinohrady -Palouk VS a.s. Pozistav
Obytné a komerční centr.Vinohrady -Vinice VS a.s. Posista
Nemocnice Bulovka - zámeček Rokoska Min.zdravot.
Obytný dům 1.pluku, Praha 8 MÚ Praha 8
STŠ HMP Radlická Praha 5 AUSTIS
Lannův palác Havlíčkova 1 Praha 1 IPS
Oprava domu po povodni Karlínské nám. 14  MÚ Praha 8
Pavilony ZŠ Praha 5 MÚ Praha 5

další referenční stavby: zde

Domovská stránka